top of page

Psychomotorische Kindertherapie

Een therapie waarin het kind centraal staat en leert door te bewegen en te ervaren.

Psychomotorische kindertherapie, afgekort PMKT, kent een brede doelgroep en is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die vastlopen in hun ontwikkeling en dat laten zien in gedrag. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een stoornis (bijvoorbeeld ADHD of een vorm van autisme), een trauma of kinderen van ouders in vechtscheiding. 

 

Thema’s die in de therapie aan bod kunnen komen, kunnen onder andere zijn leren samenspelen, omgaan met boosheid, angsten, gescheiden ouders of het versterken van de weerbaarheid bijvoorbeeld bij pesten. Hoe de therapie precies vorm gegeven wordt, is afhankelijk van het kind. Ik ga uit van het kind en speel in op zijn of haar behoeften en spel. 

 

bottom of page